Oude projecten


Zo schrijft het WNF (Wereld Natuur Fonds) OLIEBORINGEN OP DE NOORDPOOL   Onverantwoord Het Wereld Natuur Fonds (WNF) vindt olieboringen op de Noordpool zeer onverantwoord. De geschiedenis wijst keer op keer uit dat olierampen niet te voorkomen zijn. Juist op de Noordpool zijn de risico’s groot en is geen enkele […]

Bescherm de Noordpool – Stop Shell


Oude projecten:   B.) The MC Business Factory en Innovation Center’s De Innovation Center’s zijn compacte instrumenten, waar nieuwe bedrijven, jong talent, allochtone kracht, kunst & cultuur, spiritualiteit, ontspanning en ondersteuning bij elkaar komen en ontelbare synergie-effecten creëren. Hier kunt u denken aan een nieuwe soort kinderopvang, innovatieve bedrijven, entertainment […]

The MC Business Factories en Innovation Center’s


A.) CIS & CDS City Informatie Systemen en City Development Systemen CIS & CDS zijn bijzondere instrumenten om ontwikkeling binnen een gemeente te stimuleren, te optimaliseren en te innoveren. Een aantal voordelen wordt duidelijk uit dit overzichtsplaatje: Ga voor een impressie naar: www.ijsselmonde-online.nl/nieuws Dit project is ook uitermate interessant voor […]

City Development SystemenOude projecten:         C.) De internationale Starters- en Innovatiebeurs 2008 … met focus op milieu en klimaat is een bijzonder multicultureel opgezette beurs, die buitenlandse kleine en middelgrote bedrijven (producenten, handelsbedrijven en dienstverleners) samenbrengt met Nederland. Dit ook met het oog, dat Nederland een uitstekende ingang is […]

De internationale Starters- en Innovatiebeurs 2008