Projecten

Dit zijn onze projecten. Ga naar oplossingenom mee te helpen deze te realiseren.


In het nieuws praat men al ervan om distrubutie-hubs te bouwen om de enorme omzet online aan te kunnen. De winkels zijn dicht en zullen blijkbaar nog lang dicht blijven als je dat zo hoort. Het nieuwe “normaal” mensen thuis opsluiten en niet meer bij elkaar komen? Om de druk […]

Een eerlijke geavanceerde samenleving


Stel je voor een mens heeft een tijd lang op een andere bewoonde planeet gewoond die vergelijkbaar is met de aarde. Enig verschil, iedereen is zo ver ontwikkeld dat er alleen maar perfectie bestaat en iedereen zo gelukkig en vrolijk is zoals hier niemand kent. Iedereen heeft alles, heeft de […]

Project: Perfect World | Hoger bewustzijn


Dat het klimaat veranderd staat wel voor ieder “normaal” denkende mens buiten twijfel. De invloed van de mens op de planeet met al zijn fijn op elkaar afgestemde ecologische systemen wordt steeds zichtbaarder. Plotselinge sneeuwval, tornado’s, tsunami’s, overstromingen en extreme hitte en kou zijn wel duidelijke verschijningen daarvan. Moet dit […]

Klimaatprobleem | Oplossingen tegen tornado’s en natuurrampenAls mensen zouden weten… waren alle problemen opgelost. Kennis is macht en de massa heeft helaas niet voldoende kennis of heeft het idee… in je eentje, kom je er niet. Dus wordt het tijd dat dit verandert. Maak kennis met Innovatief Nederland en sluit je aan om samen een nieuwe […]

Meedoen! – Eenheid creëren en daarmee de nieuwe samenleving!


2
Het probleem in ons financieel systeem We kunnen hier uitgebreid op ingaan of heel kort en krachtig over zijn. Ons financieel systeem is in de wortel fout en krom. Waarom? De hoofdpunt is: Geld wordt gecreëerd op basis van schuld Dat betekent dat er bijna geen schuldvrij geld is. Immers geld moet […]

Een nieuw financieel systeem


Financiële problemen vaak begin van veel ellende Veel mensen zitten langdurig in financiële problemen en kunnen soms niet eens hun zorgpremie betalen. Mede omdat de zorgtoeslag niet direct in mindering wordt gebracht en mensen het overzicht kwijt raken. Verder komt er ook vaak bij dat ze niet eens alle bedragen […]

Probleem: Wanbetaler van zorgpremiesMensen kunnen uit alle mogelijke redenen in grote schulden terecht komen. Uiteindelijk is het altijd je eigen verantwoordelijkheid. Ook heb je niet bewust iets fout gedaan, niet met opzet gehandeld of hebben zaken gewoon verkeerd uitgepakt wat je in het begin niet kon zien aankomen. Hoe dan ook het is […]

Betere bescherming voor mensen met schulden


Burgers worden gechanteerd en in de gevangenis gestopt en de overheid betaald gewoon niet of is onbereikbaar. Er is een ongelijke behandeling aan de orde, die niet langer geaccepteerd kan worden. Het kan niet zo zijn dat de overheid de burger kan dwingen, chanteren en macht misbruiken om betalingen te […]

Ongelijkheid tussen overheid en burger bij betalingsverplichtingen


Het lijkt erop dat soms de reguliere ombudsman (nationaal of gemeentelijk) tegen muren aanloopt of met de eigen middelen geen oplossing tot stand kan brengen. We willen graag een organisatie opstellen, die hier met de nodige flexibiliteit en naar mogelijkheid in samenwerking met de “reguliere ombudsman”, verbeteringen en oplossingen kan […]

Assistent – Ombudsmannen – Organisatie