De Nieuwe Samenleving – Een nieuw tijdperk


Help met € 2,50 om oplossingen te realiseren

Over de samenleving

Sinds 21-12-12 is een nieuw tijdperk begonnen. Het 7e gouden tijdperk ook Watermantijdperk genoemd.  Hierover hebben de Maya’s al gesproken met hun kosmologische kalender. Het is de omkeerpunt van Dualiteit naar Eenheid. Maar zoals evolutie werkt op deze planeet gaat dat niet van vandaag op morgen. Er is tijd nodig en het bewustzijn van mensen gaat veranderen. Door de instroom van nieuwe energie op een hoger trillingsniveau verandert de hele mensheid, nieuw DNA wordt geactiveerd en mensen nemen geen genoegen meer met de illusie. Dat betekent, dat ze in opstand komen tegen alles wat niet de waarheid vertegenwoordigt om zo recht te trekken wat krom is. De waarheid is dat alles een geheel is en iedereen dezelfde rechten heeft. Daarom zien we nu de laatste jaren en op het moment een heftige strijd tussen het goede en kwade. De nog aanwezige gevestigde orde probeert hun machtspositie te houden door angst te zaaien op allerlei manieren waardoor terrorisme en oorlogen gevoed worden. Toch heeft deze macht geen kans meer om te overleven op aarde en wordt de aarde door de hemel ondersteunt om nu eindelijk weer ware EENHEID en onvoorwaardelijke LIEFDE te ervaren zoals de meeste mensen nog niet hebben kunnen ervaren. Het ontstaat nu een samenleving waar mensen niet eens van durfden dromen. Omdat de vrije wil van iedereen bepaald wat je wilt denken en wat je wilt ervaren heb jezelf ook de keus hoe snel je verbeteringen wilt ervaren in deze multidimensionale werkelijkheid. Ook nu dat je dit leest heb je de keuze een grote stap vooruit te zetten en een nieuwe samenleving te creëren en zelf te ervaren. Help mee om van problemen nieuwe oplossingen te maken!


Deze volgende tekst is van het project: Samen meer mogelijk maken. Wat we in Rotterdam doen kan ook in alle andere steden en gebieden. Nieuwe, eerlijke en simpele structuren, die echte vooruitgang brengen, voor iedereen!

“Samen meer mogelijk maken”

Het is de hoogste tijd om vele zaken te veranderen en van Dualiteit terug te keren na onze essentiële waarheid en dat is dus Eenheid. Alles is met elkaar verbonden en vormt samen een groot geheel. De religies baseren op deze kernwaarden, spiritualiteit geeft de mogelijkheid om dit te ervaren en de nuchtere wetenschap is er inmiddels ook achter gekomen. In de afgelopen jaren is de ontdekking van het GOD-deeltje, in de overal aanwezige energie gemaakt. Teveel invloeden houden de maatschappij tegen om een hartverwarmend, gezellig, mooi, wijs, evenwichtig en duurzaam geheel te vormen, waar iedereen gelukkig zijn ware zelf kan inbrengen. Het vertrouwen was de afgelopen decennia keer op keer op de politiek en overheid gericht en is toch iedere keer teleur gesteld. We hebben juist de afgelopen jaren duidelijk kunnen zien waar dit naar toe leidde. In een nieuwe crisis en in een nog grotere contrast van rijkdom en armoede. Dat een kleine elitaire groep van 0,01 % van de wereldbevolking meer vermogen bezit dan alle anderen bij elkaar maakt duidelijk hoe krom de wereld vandaag de dag in elkaar is gezet. We zijn allemaal gelijk maar de wereld leer je iets anders. Dit te veranderen is een proces die al in gang is gezet en de wereldwijde crisis of het daarmee verbonden chaos, is een uitdrukking ervan. Op 21-12-2012 is de wereld niet vergaan, maar is volgens verschillende voorspellingen een nieuw tijdperk begonnen. Dus dit proces van verandering wordt daarom door allerlei onzichtbare en zichtbare krachten ondersteunt, zodat de transformatie ook eindelijk met succes gezegend is op aarde. (Meer informatie later of vraag ernaar) Dus we kunnen enerzijds blij zijn en vol vertrouwen in de toekomst kijken maar hebben ook alle de taak ons deel te doen, voor onszelf en voor het geheel! Rotterdam online heeft de intentie om deze nieuwe vorm van samenleving mogelijk te maken. Een samenleving, die niet van buitenaf wordt bestuurt maar door de bewoners zelf. Het opheffen van de deelgemeenten kan dan ook als teken van deze tijd worden gezien en Rotterdam online als het nieuwe “Zalfbesturingsmodel” om met z’n allen en voor iedereen meer mogelijk te maken. Zo kunnen wij dan samen bijvoorbeeld de volgende doelen realiseren:

  1. 3D-graphics_Future_City_022405_Nieuwe werkgelegenheid creëren, die duurzaam, leuk en vernieuwend is.
  2. Hierdoor beginnen wij armoede op een efficiënte manier op te lossen.
  3. Meer keuze en vrijheid in de eigen beroepsmatige activiteiten.
  4. Financiële vrijheid, zekerheid en een eerlijke beloningsstructuur (niet zo als bij de banken, die op kosten van goedgelovigheid miljarden…)
  5. Betere bescherming voor mensen met een laag inkomen
  6. Evenwicht in tijdsbesteding (Meer tijd voor familie, vrienden, hobby’s en jezelf)
  7. Gezondheid en vitaliteit voor iedereen door implementatie van essentiële kennis
  8. Verbetering van de samenleving door nieuwe techniek en elementaire kennis, die van overheid/belanghebbenden wordt onderdrukt.
  9. Een eerlijke en rechtvaardige rechtspraak
  10. Verwijdering van onrechtvaardige dwangmiddelen door de overheid (Chantage en negatieve spiralen)

Dit zijn maar een paar punten van de vele onderwerpen, die aan verandering en verbetering toe zijn. De genoemde 10 punten worden gaandeweg meer ingevuld door samen in actie te komen. We hopen dat met de tijd iedereen meedoet om van Nederland een bloeiende mooie samenleving te creëren waar iedereen graag woont, werkt en zijn vrije tijd doorbrengt. Uiteraard is het niet de bedoeling om Nederland te isoleren, maar een nieuwe krachtvolle en innoverende gemeenschap te vormen in een groter geheel. Afwachten en op de oude manier verder gaan brengt niet de gewenste veranderingen. Het dient maar alleen een kleine elitaire groep. Dus we roepen iedereen in Nederland op om hieraan mee te werken en mee te doen. Dit gaat makkelijk en is ook nog leuk ook. Deze pagina is een begin en zal verder groeien in simpele en leuke stapjes naar een mooie samenleving. Bedankt voor de aandacht en hopelijk kunnen we samen iets moois laten ontstaan. Meld je aan op de website en ondersteun onze activiteiten. Doe mee en blijf op de hoogte.