240 Wetenschapers en artsen, uit meer dan 40 landen waarschuwen voor 5G


240 wetenschappers en doktoren deden een oproep bij de Europese Unie om de uitrol van de 5e generatie telkomfrequenties op te schorten en eerst meer onafhankelijk onderzoek uit te voeren omdat de stralingsbelasting in zijn geheel dermate toeneemt, dat het niet te voorspellen is wat de uitwerkingen voor de volksgezondheid zullen zijn.

Antwoord van de Europese Commissie

In vraag E-003975/2018 van Nicola Caputo (S&D) wordt de Europese Commissie verzocht of zij van plan is een Europese taskforce op te richten van onafhankelijke en onpartijdige wetenschappers op het gebied van elektromagnetische velden, om de gezondheidsrisico’s te onderzoeken. In haar antwoord verklaart de Europese Commissie dat “krachtens artikel 168 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie de primaire verantwoordelijkheid voor de bescherming van de bevolking tegen mogelijke schadelijke gevolgen van elektromagnetische velden bij de lidstaten blijft berusten, met inbegrip van de keuze van de te nemen maatregelen op basis van leeftijd en gezondheidstoestand”.

Bron

Dus de regering in Nederland is verantwoordelijk voor de gezondheid in Nederland.

De Nederlandse regering heeft bezwaren daaromtrent al afgewezen.

Wij willen zo spoedig mogelijk aandringen om deze kwestie serieus te nemen, de gezondheid van het volk te waarborgen en het nodige onderzoek te doen. Het kan niet zijn dat de gezondheid van onze kinderen, dieren. bomen, natuur en natuurlijk ook ons zelf zo lichtvardig op het spel wordt gezet.

Inmiddels is men zelfs gestart om satelitten in de omloopbaan te brengen, die de hele wereld met 5G gaan bestralen. 20.000 satelitten zonder enige verantwoorde toestemming van  de wereldbevolking in de komende 2 jaar. Meer informatie

Internationale petitie

Hier is een internationale petitie, die je kan tekenen

Ga naar deze pagina en kom samen met ons in actie!

LET OP: We willen niet bang maken maar de situatie is serieus te nemen en de mensheid staat op een bijzonder kruispunt in zijn evolutie. Laat je nu alles over je heenkomen of ben je benieuwd en open of het ook heel anders kan? Dus eigenlijk is er ook bijzonder goed nieuws te melden wat de massa niet weet. Maar je moet een keuze maken. Bewust of onbewust.

Je maakt al ieder dag keuzes, die de grote keuze bepalen.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *