Intern

Intern is het informatieportaal voor alle vrijwilligers. Naar mate de organisatie groeit in Rotterdam en in heel Nederland zal deze structuur uiteraard ook meegroeien en aangepast worden. Hou het in de gaten en kom met voorstellen als je ideeën voor verbeteringen hebt.

Submenupunten zijn: Taken | Nieuws voor vrijwilligers | Projecten | Rotterdam


De Zoom app maakt het mogelijk dat we weer bij elkaar kunnen komen. Ook zitten we vast thuis en mogen (nog) niet weer bij elkaar komen. Het heeft wel het voordeel dat we ook makkelijker grote afstanden kunnen overbruggen zoals bijvoorbeeld Rotterdam, Den Haag en Arnhem… Duitsland… Had gekund omdat […]

4-4-2020 – 1e conferentie met ZOOM