Dagelijkse archieven: 19 november 2021


Als ik in Rotterdam kwam wonen horde ik van een festival in het park met de grote vraag of het deze keer wel eens droog zou blijven omdat het al in 12 of 13 jaar iedere keer ging regenen. Zo voel ik mij natuurlijk direct geroepen om ervoor te zorgen […]

De eerste keer geen regen op het festival in Rotterdam


Channeled by Daniel Scranton “Greetings. We are the Arcturian Council. We are pleased to connect with all of you. We are awakening within you new avenues for your growth and your evolution every time that we connect with all of you. We are always looking for those entry points, those […]

Is There a Spiritual War Going On Right Now? ∞ ...