City Development Systemen


A.) CIS & CDS
City Informatie Systemen en City Development Systemen

Met zulke systemen/platformen zouden de potentiëlen van alle bewoners veel beter worden benut en zou een veel hoger niveau worden bereikt dan nu. Iedereen zou snel alle beperkingen op persoonlijk vlak kunnen overwinnen maar ook als gemeenschap zou Rotterdam wereldwijd en nog veel beter voorbeeld kunnen zijn.

CIS & CDS zijn bijzondere instrumenten om ontwikkeling binnen een gemeente te stimuleren, te optimaliseren en te innoveren.

Een aantal voordelen wordt duidelijk uit dit overzichtsplaatje:


Ga voor een impressie naar: www.rotterdam-online.com

Dit project is ook uitermate interessant voor jongeren. Kijk hier

Geplande lancering in 1 maart 2011
Pilotproject loopt vanaf 1 september 2010

Pilotproject afgesloten op september 2012

Nu wachten wij erop dat de gemeente Rotterdam onze ver gaande kennis ondersteunt en

Geef een reactie